HELPDESK & 24/7 -TUKI

Soita 020 615 5555 tai tee sähköinen tukipyyntö

Aika uudistua.

KS-Tieto tuottaa parhaat mahdolliset
ICT-ratkaisut yritysten, kaupunkikonsernien ja niiden
sidosorganisaatioiden tarpeisiin.

Katso kuinka voimme auttaa Sinua ja työyhteisöäsi.

Asiakkuuden hallinta

Asiakkaat ovat kaiken toimintamme peruskivi. Asiakkaan tarpeiden tiedostaminen ja toimivien ratkaisujen suunnittelu yhteistyössä asiakkaidemme kanssa luovat pohjaa toimivalle ICT-kokonaisuudelle. Haluamme luoda vakaasti ja tietoturvallisesti toimivia tietoteknisiä ratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaiden jokapäiväistä työtä.  Toimintamme perustuu vakioituihin tuotteisiin, joista asiakkaamme voivat tilata tarvittavat palvelut. Huomioimme myös uusia tarpeita ja teemme standardoituja tuoteratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.

Tapaamme asiakkaitamme säännöllisesti. Toimitamme heille sovitut toimintaamme kuvaavat raportit, jotka sisältävät heidän kanssaan sovitut palvelulupaukset, eli SLA:t. Tapaamisissa käymme nämä raportit läpi sekä niissä tapahtuneet muutokset. Raportit ovat yksi tärkeä osa toimintamme laadun seuraamista ja parantamista.

Tunnushallinta

Turvallisuus lähtee käyttäjätunnusten tietoturvallisesta käytöstä. Tunnuspalvelut vastaa asiakasorganisaatioiden käyttäjätunnusten ylläpidosta ja hallinnasta, sillä tietoverkkoon kirjautumiseen tarvitaan aina käyttäjätunnus ja salasana.  Ylläpidossamme olevia käyttäjätunnuksia on yli 16 000.

Tunnuspalveluiden tilaukset tehdään näppärästi sähköisillä lomakkeilla. Olemme ottaneet käyttöön toimikortit, jotka tekevät meidän ja asiakkaan välisestä toiminnasta entistä helpompaa.  KS-Tiedon kehittämä oma IDM-järjestelmä (=käyttövaltuushallintasovellus) on sovellus, jolla ylläpidetään yli 11 000 käyttäjätunnusta. Järjestelmä antaa roolien mukaiset valtuudet eri järjestelmiin. IDM-sovelluksen jatkuva kehittäminen ja käytön laajentaminen on yksi tärkeä osa alue toiminnassamme.

Helpdesk-palvelut

Asiakkaamme voivat tehdä tukipyyntöjä ja asioida laite- ja käyttäjätunnustilausasioissa suoraan verkkosivujemme kautta osoitteessa http://tuki.kstieto.fi  tai soittamalla palvelunumeroomme 020 615 5555 klo 8.00-16.00 välisenä aikana.
HelpDeskimme vastaanottaa tukipyynnöt ja kirjaa ne työnohjausjärjestelmään. Tukipyynnöt pyritään ratkaisemaan siten, että asiakas voisi jatkaa työskentelyä saman tien. Ne tukipyynnöt, jotka eivät heti ratkea HelpDeskissä, ratkaistaan yhteistyössä ICT-lähituen ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Lähitukiryhmien työntekijät tulevat tarvittaessa paikan päälle asiakkaan työpisteeseen.

24/7 -tuki

Tämä lisäpalvelu laajentaa HelpDesk-palvelut ympärivuorokautisiksi, vuoden jokaiselle päivälle.  Normaalin palveluajan ulkopuolella on käytettävissä asiakaskohtaisesti sovitut palvelut, eli jokainen asiakas saa juuri omat tarpeet täyttävää tukea.

Puhelinvaihdepalvelut

Mutkattomat puhelinpalvelut ovat kaikkien etu. Puhelinvaihdepalvelut käsittävät puheluiden välittämisen lisäksi kaikki liittymähallinnan toiminnot, eli puhelinliittymien, puhelinlaitteiden tilaukset ja muutokset.

Kuntalaisille puhelinvaihde on ensimmäinen yhteydenottokanava, joten me muodostamme myös osan Kouvolan kaupungin palveluorganisaatiosta. Palvelutilanteessa puhelinvaihde auttaa oikean vastuuhenkilön löytämisessä.  Puhelinvaihteen motto on, että kuuntelulla ja huumorilla selvitään tilanteesta kuin tilanteesta.

Projekti- ja asiantuntijapalvelut

Projektitoimistomme vastaa KS-Tiedon projektien toteutuksesta ja projektitoiminnan jatkuvasta kehittämisestä. Tarjoamme projektipäälliköt ja -koordinaattorit kaikkiin kokonaisvaltaista otetta tarvitseviin toteutuksiin.

Meitä IPMA-sertifioituja projektien ammattilaisia on tällä hetkellä 6, yhteenlaskettua työkokemusta ICT-alalta on kertynyt 104 vuotta. Hallitsemme myös kattavasti käytönnön työt ICT-infran eri osa-alueilta (verkot, työasemat, järjestelmät, palvelut ja prosessit ym.), joten toteutamme projekteja myös kokonaan toimiston omalla väellä. Tarvittaessa otamme mukaan myös muita KS-Tiedon ammattilaisia sekä teemme yhteistyötä asiakkaiden ja kolmansien osapuolten asiantuntijoiden kanssa.

Toteutuksiamme on mm. erään asiakkaamme koko Suomen kattavan ja 13 erillistä toimistoa käsittävän toimipisteverkon ja yli 500 työntekijän siirto yhtenäisen verkon ja KS-Tiedon tukipalveluiden piiriin.

Verkkopalvelut

Tuotamme tietoliikenneverkkojen suunnittelu-, asennus- ja ylläpitopalveluita asiakaslähtöisesti. Olemme tehneet verkkopalveluiden osalta pitkäjänteistä ja suunnitelmallista kehitystyötä, kustannustehokkaasti ja asiakkaan tarpeet huomioon ottaen.

Me emme tingi tietoturvasta. Loogiset asiakasverkot on eristetty toisistaan palomuuri- ja virtuaaliverkko- sekä virtuaalireititintekniikoilla. Näin estämme esimerkiksi ulkopuolisilta pääsyn sairaala- tai oppilasverkkoon. Tuemme asiakkaan käytössä olevaa tietoturvapolitiikkaa ja kehitämme sitä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Poistettavien tietoliikennelaitteiden osalta toimimme saamamme ympäristötodistuksen ja hyvän tietoturvapolitiikan mukaisella tavalla. Käyttämämme ICT-laitteiden kierrätyspalvelu huolehtii laitteiden tietoturvakäsittelystä ja uusiokäytöstä ja myös vialliset ja elinkaaren päähän tulleet laitteet kierrätetään ympäristöystävällisesti 3 Step IT:n ISO 14001 -sertifioidun ympäristöjärjestelmän mukaisesti.

Konesalipalvelut

Konesalistamme löytyy turvaa ja tehoa. Tarjoamme konesalistamme tilaa asiakkaan omille palvelimille, kapasiteettina meidän palvelimiltamme tai virtuaaliympäristöstämme. Voimme myös toteuttaa asiakkaalle/järjestelmälle dedikoidut ratkaisut.

Konesalimme on viestintäviraston määräyksen 54/2012 14.5.2012 mukainen tärkeysluokan 2 laitetila, jonka sähkönsyöttö on varustettu UPS-laitteilla sekä varavoimageneraattorilla. Varakonesalimme ja pääkonesalimme ovat fyysisesti eri sijaintipaikoissa.

Virtualisoimalla vihreämmäksi.

Virtualisointi on joustava, kustannustehokas ja hyvin asiakkaan muuttuviin tarpeisiin mukautuva ratkaisumalli, jossa palvelinten käyttöönotto tai kapasiteetin muutosmääritykset ovat nopeita toteuttaa. Virtuaalipalvelinten muistinmäärää, levytilaa ja prosessori tehoa voidaan tarpeen mukaan nostaa tai laskea. Vikasietoisuus on usean alustapalvelimen myötä korkea ja ongelmatilanteista toipuminen nopeaa.

Tuemme kestävää kehitystä ja toimimme tietotekniikan vihreiden periaatteiden (Green ICT) mukaisesti. Olemme vähentäneet virtualisoinnilla fyysisten palvelinten määrää, jolloin niiden ja tarvittavan jäähdytysjärjestelmän kuluttama energiamäärä on vähentynyt huomattavasti. Virtualisoinnilla on myös saavutettu parempi fyysisten laitteiden hyötysuhde, koska niiden käyttöaste on noussut.

Järjestelmätukipalvelut

Kuntasektori tarvitsee tänä päivänä tuotannossaan mittavan määrän järjestelmiä ja sovelluksia, joten niiden kirjo on melkoinen. Tavoitteemme on vapauttaa asiakas käyttämiensä järjestelmien, sovellusten ja teknisen ylläpidon kahleista, jotta he voivat keskittyä omaan ydintoimintaansa ja sen loppuasiakaspalveluiden kehittämiseen. Me myötäelämme asiakkaan tapahtumissa, muokkaamme palveluitamme muuttuvien tarpeiden mukaan sekä kehitämme pakollisia teknisiä ratkaisuita asiakkaan puolesta.

Ylläpidämme mm. karttatietojärjestelmiä, potilastietoliittymiä, taloushallintoliittymiä, henkilöstöhallintojärjestelmiä, oppilastietojärjestelmiä, oppimisympäristöä ja monia muita sovelluksia. Käyttöpalvelussamme on yli 200 järjestelmää tai sovellusta.

Vihreät arvot huomioimme järjestelmien, sovellusten ja ohjelmistojen asennus- yms. pakettien jakelussa.  Mahdollisuuksien mukaan vältämme CD-/DVD-levyjen käyttöä sekä käyttöohjeiden ja oppaiden osalta paperijakelua.  Kaiken materiaalin kun voi jakaa sähköisestikin.

Työasemapalvelut

Tuotamme työasemien asennus- ja ylläpitopalveluita. Käytössämme on nykyaikaiset työasemien hallintaan tarkoitetut järjestelmät, joiden avulla voimme tarjota asiakkaillemme laadukasta ja nopeaa palvelua. Huolehdimme työasemista aina hankinnoista hävitykseen saakka. Työasemat ja oheislaitteet hankitaan asiakkaan tekniset ja laadulliset tarpeet huomioon ottaen ja asennetaan käyttökuntoon tilauksien mukaisesti.

Logistiikkakeskuksemme käsittelee vuosittain n. 4000 laitetta.

Olemme saaneet ympäristötodistuksen siitä, että laitteiden hallinnassa hyödynnetään 3 Step IT:n elinkaaren hallintamallia. Vialliset ja elinkaaren päähän tulleet laitteet kierrätetään ympäristöystävällisesti ISO 14001 -sertifioidun järjestelmän mukaisesti

Yritys

Vahvan kokemuksen omaava KS-Tieto Oy palvelee tänä päivänä niin yrityksiä kuin kuntasektoriakin. Tarkoituksemme on tuottaa kustannustehokkaita ja laadukkaita ICT-palveluja noin 40 alan ammatilaisen voimin.

Olemme 100% kotimainen yhtiö. Kotimaisuus on meille toimintaamme ohjaava arvo kuin myös ympäristöarvot. Vihreät arvot huomioimme mm. järjestelmien, sovellusten ja ohjelmistojen asennus- yms. pakettien jakelussa.
 

Etusivu

Historia

Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n historia alkaa vuonna 2005 perustetusta Pohjois-Kymen Tieto liikelaitoksesta, joka tuotti ICT-palveluja alueen kuuden kunnan tarpeisiin.

Alueen kunnat muodostivat uuden Kouvolan kaupungin vuoden 2009 alusta. Pohjois-Kymen Tieto tuotti uuden Kouvolan kaupungin tietotekniset ja puhelinvaihdepalvelut. Pohjois-Kymen Tieto tarjosi palveluja myös erilaisille kunnan alaisille organisaatioille ja yhteisöille.

Kaakkois-Suomen Tieto Oy perustettiin 1.11.2010 Kouvolan kaupungin toimesta ja Pohjois-Kymen Tiedon toiminta siirtyi uuden yhtiön vastuulle vuoden 2011 alusta.

Nykyään Kaakkois-Suomen Tieto Oy palvelee vahvalla ammattitaidolla myös erikokoisia yrityksiä.

Yhteys