Asiakascase: Ratamo

Uusiin tiloihin modernia teknologiaa

Paras asiakaskokemus potilaille ja mahdollisimman hyvin sujuvat palvelut ovat Ratamokeskuksen keskeisiä tavoitteita, joita teknologia tukee. KSTieto rakentaa vuoden 2022 alkupuolella avautuvaan Ratamoon ICT-perusinfran laajalla kattauksella.
Kymenlaaksoon rakentuu lähivuosina kaksi uutta sairaalaa: Kymenlaakson keskussairaala Kotkaan ja Ratamokeskus Kouvolaan. Ne tarjoavat parasta hoitoa yli 175 000 laaksokunnan asukkaalle ja molemmat sairaalat on suunniteltu elämään muuttuvien asiakastarpeiden ja kehittyvien hoitokäytänteiden mukaan.

Sairaaloiden suunnittelusta vastaa Kymsote kiinteistöt ja rakentamisesta Lujatalo Oy. Rakennushankkeiden käyttöönoton kehittämiskoordinaattori Tiina Holm kertoo, että tietotekniikka näyttelee tämän päivän sairaalassa todella suurta roolia.
- Tietotekniikka tukee sujuvaa toimintaa ja parhaan asiakaskokemuksen tuottamista potilaille sekä luo turvallisuutta. Yleinen turvallisuus on tärkeässä osassa, lukitusjärjestelmät ja älykkäät ovipuhelimet ovat osa sitä. Uuden teknologian tarjoamat hyödyt kasvavat koko ajan.
Kotkan keskussairaalaan hiljattain valmistunut G-osa toimii hyvänä ”testialustana” Ratamokeskukselle, molempiin kun tulee pitkälti samaa teknologiaa. Ratamokeskukseen tulevat toiminnot tapahtuvat tällä hetkellä useassa eri Kymsoten toimipaikassa Kouvolassa. Uuteen keskukseen tulee paljon eri toimintoja, mikä tuo Holmin mukaan oman haasteensa.
- Sujuva tilojen ja toimintojen hallinta on ensiarvoisen tärkeää ja tässä tietotekniikka on avainasemassa. Tästä esimerkkinä toimivat monipalvelujärjestelmät, jotka palvelevat niin potilaita, omaisia kuin henkilökuntaa.

Kakkoskerros keskiössä

Kun asiakas astuu sisään Ratamon ensimmäiseen kerrokseen, hän ilmoittautuu päivystykseen tai vastaanotolle Akseli-järjestelmän avulla. Sen jälkeen on aika katsoa opasteita, jotta löytää sujuvasti omaan vastaanottotilaan.
Ensimmäisessä kerroksessa toimii ympärivuorokautinen päivystys sekä HUS Diagnostiikkakeskuksen tuottamat laboratoriopalvelut sekä röntgen. Myös sosiaali- ja kriisipäivystys toimii ykköskerroksessa.
- Päivystyksessä on käytössä oma toiminnanohjausjärjestelmä, joka on sama kuin Kymenlaakson keskussairaalassa. Samaa järjestelmää käytetään myös neljännen kerroksen päivystysosastolla.
Hoitokeskus sijaitsee toisessa kerroksessa, jossa ovat erikoissairaanhoidon operatiiviiset ja medisiiniset vastaanotot. Samasta kerroksesta löytyvät niin ikään perusterveydenhuollon -, suunterveyden- sekä avo- ja erikoissairaanhoidon kuntoutuspalveluiden vastaanotot
- Hyödynnämme vastaanottotiloja ja -aikoja tilanhallintajärjestelmän avulla, jotta moninaiset toiminnat pyörivät sujuvasti.
Kun toimintoihin lisää kolmannen ja neljännen kerroksen osastot, Kymijoen Ravintopalveluiden tuottamat kahvila- ja ravintolapalvelut sekä useat logistiset tarpeet, alkaa paletti olla koossa.
- Esimerkiksi vainajapalveluihin meillä on kehitteillä toiminnanohjausjärjestelmä, joka toimii koko Kymsoten alueella.

Tavoitteena yhteiset prosessit

Strategia ohjaa Kymsoten toimintaa ja palvelujen kehittämistä tapahtuu koko ajan, myös Ratamokeskuksen osalta kehitystyö jatkuu edelleen myös valmistumisen jälkeen.
- Tavoitteemme on saada samanlaiset prosessit käyttöön kaikkialla Kymsoten alueella. Meillä on jo nyt koko Kymenlaakson alueella käytössä yhteinen potilastietojärjestelmä, olemme tässä suhteessa edelläkävijöitä Suomessa.
Uudenlaiset ratkaisut tilojen rajaukseen ja blokkien sulkemiseen edistävät paloturvallisuutta. Tartuntojen ja infektioiden torjuntaan tulee uusia menetelmiä, samoin lääkkeiden säilyttämiseen.
- Älylääkekaapit ja -jääkaapit sekä niiden lukitusjärjestelmät edustavat uutta teknologiaa ja lisäävät lääkehoidon turvallisuutta, sellaiset tulevat käyttöön Ratamokeskuksessa. Kun uudistamme jotakin, ratkaisut tulevat käyttöön jollakin aikavälillä useimmissa toimipaikoissa.
Kertoo Holm ja lisää, että tietotekniikka on näkyvästi läsnä myös henkilöstön koulutuksessa, tästä esimerkkinä toimivat muun muassa video-ohjeistukset ja -koulutukset eri toimenpiteisiin.

Ymmärrys tilasta ja sen käytöstä

KSTeidon kehityspäällikkö Pasi Hiltunen pyörittelee näytöllä Ratamokeskuksen pohjakuvia kerros kerrokselta. Ratamoon tulee sijoittumaan paljon toimintaa, Kymsoten henkilökuntaa ja potilaita. Toimivan ict:n suunnittelussa täytyy huomioida kuhunkin tilaan kohdistuvat tarpeet potilastyön näkökulmasta.
- Osa tiloista on varattu tietylle toiminnolle, osa on yhteiskäytössä. Tällä hetkellä keskustelemme Ratamoon siirtyvien toimintojen kanssa heidän käytännön tarpeistaan ja siitä, mitä ne tarkoittavat ict:n näkökulmasta.
Tämän kartoitusvaiheen lopputuloksena tulevat tilakohtaiset listat ict-laitteista, niissä käytettävistä järjestelmistä sekä tarvittavista yhteyksistä. KSTiedon tehtävänä on toimittaa Ratamokeskukseen perustietotekniikka, mitä se sitten ikinä tarkoittaakin.
- Työasemat, näytöt, tulostimet, tietoliikenne, paikannuspalvelut ja muut sellaiset; on huomioitava muun muassa hoitoaluevaatimukset, tarpeet medical-tason laitteille niin työasemissa, näytöissä kuin mobiilikärryssäkin.
Vasta kalustesuunnittelun valmistumisen myötä on nähtävissä niin hoito- kuin yleisten tilojen tarpeet muun muassa työpisteiden määrille, infonäytöille ja niin edelleen. Käytännössä KSTieto toimii myös linkkinä käyttäjien tarpeiden ja sähköurakan välillä esimerkiksi pisto- ja tietoliikennerasioiden määrän ja sijoittelun suhteen.
Tässä vaiheessa ilmassa pyörii kosolti kysymyksiä, joihin jokaiseen tulee löytää vastaus, ja mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Sillä aikaa ei ole hukattavaksi.
- Tietotekniikan tulee olla valmiina joulukuun alussa, talotekniikan osalta jo paljon aiemmin. Oikeat laitemäärät ja -tyypit on hyvä tilata mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä koronaviruspandemia aiheuttaa niiden saatavuudelle omat haasteensa.

Yhteydet ja järjestelmät kuntoon

Suurimman osan Ratamoon tulevasta ict:stä toimittaa KSTieto, mutta esimerkiksi Akseli -ilmoittautumisjärjestelmäkokonaisuuden itseilmoittautumisautomaatteineen ja opastusnäyttöineen toimittaa Axel Health. ICT-projekti varmistaa, että käyttäjien tarpeet ja toteutus kohtaavat muun muassa opastusnäyttöjen sijoittelun suhteen.
Käyttäjille näkyvin osa ict:stä ovat tietysti työasemat, niissä toimivat järjestelmät, näytöt ja tulostimet. Jotta kaikki toimii, tarvitaan taustalle tietoliikenneyhteydet sekä Kymsoten omaan keskussairaalassa sijaitsevaan konesaliin että eri toimijoiden ”pilvissä” oleviin järjestelmiin.
Sähköurakoitsija vastaa sähkö- ja tietoliikennekaapelien ja kytkentärasioiden asentamisesta. KSTiedon vastuulla on tietoliikenneyhteyksien kytkentä ja yhteyksien toimiminen niin Ratamokeskuksen sisällä kuin sieltä ulos. Ratamokeskukseen tulee myös langaton verkkoyhteys asiakkaita ja Kymsoten tarpeita varten.
- Meidän vastuullamme on pitää langallinen ja langaton yhteys toiminnassa. Ratamokeskus on osa Kymsoten tietoverkkoa ja tulevaisuuden tavoitteena on, että yhteys Kymsoten verkkoon toimii mistä tahansa paikasta riippumatta.
Kun Ratamokeskus on toiminnassa, KSTiedon tehtävänä on pitää yllä koko tietoteknisen järjestelmän toimintakyky 24/7/365.
- Pidämme työasemien ohjelmat, tietoturvan, virustorjunnan, käyttäjähallinnan sekä koneet ja laitteet aina ajan tasalla. Vastaamme myös Kymsoten omassa konesalissa olevan, pääjärjestelmänä toimivan LifeCare -ohjelman pyörimisestä-
Yksistään käyttäjähallinta on kohtalaisen iso prosessi. Alkuvaiheen työtä helpottaa se, että pääosa käyttäjistä on olemassa olevia henkilöitä, jotka siirtyvät työskentelemään Ratamokeskukseen. Työntekijät liikkuvat tosin jonkin verran toimipaikasta toiseen mikä tuo hallintaan oman mausteensa.

Kriittinen osa nykyterveydenhuoltoa

Hiltunen tähdentää, että kaikki heidän tekemänsä toimenpiteet tähtäävät siihen, että Ratamokeskus toimii tarkoituksensa mukaisesti. Niin että asiakkaat saavat laadukkaasti tarvitsemaansa palvelua ja hoitoa.
Sujuvaa toimivuutta edellyttävät niin ikään kaikki tukitoiminnot, kuten ruokailu, siivous ja taustatyöt. Ratamokeskuksessa on useita monityötiloja, joissa voi tehdä rauhassa kirjauksia ja muita taustatoimintoja.
- Jos tietotekniikka ei toimi, ei varsinainen toimintakaan pyöri pitkään. Tietotekniikka on eittämättä kriittinen osa nykyaikaista terveydenhuoltoa.
Kun Holmin ja Hiltusen ajatukset käyvät hyvin yksiin, uudesta Ratamokeskuksesta tulee pitkään odotettu terveydenhuollon toimintakeskus Kouvolaan. Keväällä 2021 kaikki näyttää etenevän mallikkaasti suunnitelmien mukaisesti.

Scroll to top